NAPI CORPORATION

NAPI là nhà sản xuất và thương mại với trụ sở tại Hà Nội và văn phòng đại diện tại Cao Hùng Đài Loan. NAPI hoạt động trong ba lĩnh vực chính: Đầu tư sản xuất, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng xuất khẩu khác

Kinh doanh

Chúng tôi thiết lập các mối quan hệ thương mại vững chắc, bền lâu với tất cả các khách hàng và đối tác. Chúng tôi luôn xây dựng được một mạng lưới khách hàng, đối tác, nhà sản xuất và nhà cung cấp chất lượng cao, uy tín với các khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm, chứng nhận chất lượng đi kèm với lịch sử của nhà sản xuất.

Hợp tác và Xuất khẩu

Trong dịch vụ thương mại, NAPI cung cấp đến khách hàng bao gồm:
+ Tìm kiếm, phân loại nhà sản xuất, đối tác, khách hàng
+ Kiểm tra sơ bộ dựa trên các đối tác thương mại
+ Cung cấp các dịch vụ quản lý mua bán, quản lý sản xuất
+ Tham gia các hội chợ, triển lãm
+ Chứng nhận và kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Chất lượng sản phẩm

Kiểm tra chất lượng sản phẩm: Chúng tôi đang sử dụng các khâu quản lý và kiểm tra chất lượng, bao gồm:
+ Định nghĩa chất lượng theo các điều kiện yêu cầu từ phía khách hàng
+ Đo lường và Phân tích
+ Dò tìm và phát hiện
+ Không ngừng cải tiến
+ Đánh giá và đánh dấu sản phẩm đúng tiêu chuẩn
+ Hệ thống quản lý các nhà cung cấp
+ Xử lý chất lượng giúp nhà cung cấp